"Uczenie się przez całe życie" PDF Drukuj Email

gif_projektSW ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowane są projekty mobilności Leonardo da Vinci IVT, które polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów w celu zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawania środowiska pracy za granicą, kształtowania umiejętności językowych i interpersonalnych oraz poznawania kultury i tradycji regionu, w którym odbywają się staże. Ważnym celem projektów mobilności  jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego, zachęcanie do otwartości i współpracy, a co za tym idzie ułatwienie dalszego rozwoju osobistego uczestników. Program propaguje działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia zawodowego i dostosowaniu się uczestników do wymogów rynku pracy.

 

gif_projektSJednym z programów sektorowych Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” jest program Leonardo da Vinci VETPRO (wymiana doświadczeń), polegający na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli zawodu, w tym nauczycieli języków obcych oraz dla kadry zarządzającej szkołą. Celem wyjazdów jest poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, wspieranie uczestników w kształceniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwić rozwój osobisty w kontekście zawodowym, wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym. Założeniem projektów wymiany doświadczeń jest połączenie teorii z praktyką oraz wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

 

B01LdV

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”. Po raz kolejny otwieramy się na Europę odbywając staż w Irlandii Północnej.