Egzamin Trinity College London zdany PDF Drukuj Email
Staże i praktyki zawodowe - POKL 2014
17 X 5Sesja egzaminacyjna przeprowadzona przez Trinity College London w Notrh West Academy zdana. Możemy się pochwalić i potwierdzić poziom umiejętności języka angielskiego. Uzyskamy międzynarodowe zaświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego.
Egzamin miał na celu przetestowanie umiejętności porozumiewania się z osobami mówiącymi w języku angielskim. Jest sklasyfikowany pod względem stopnia opanowania języka angielskiego na 12 poziomów. Stopień 1,2,3 oznacza poziom wstępny, 4,5,6 poziom elementarny, 7,8,9 średniozaawansowany 10,11,12 zaawansowany. Egzaminator ocenia swobodę wypowiedzi i rozumienia, wymowy, dokładności wypowiedzi i zakresu używanego słownictwa oraz gramatyki i strategii komunikacji językowej.
Każdy kandydat rozmawiał z egzaminatorem z Trinity College London. Po przywitaniu, formach grzecznościowych i zbudowaniu odpowiedniej, przyjaznej atmosfery kandydat przedstawiał   zadanie odpowiednie dla danego stopnia. Celem zadania było zbudowanie pełnego dialogu między zdającym, a egzaminatorem. Każdy ze stopni egzaminu ma ściśle określone wymagania, rosnące wraz z kolejnymi stopniami.
Egzaminator oceniał w 5- punktowej skali od A  do E.
A - oznacza znakomite spełnienie wymaganego kryterium
B - oznacza dobre spełnienie wymaganego kryterium
C - oznacza zadawalające spełnienie wymaganego kryterium
D - oznacza prawie zadawalające spełnienie wymaganego kryterium
E - oznacza wynik nie zadawalający.
Nasza grupa zdawała  na poziomach od 2 do 10.
Przed egzaminem uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym tzw. party, zorganizowanym przez naszego partnera Notrh West Academy w Dangloe Bar. Mogliśmy poznać i konwersować  w miłej atmosferze m.in. z grupą z Włoch.
W GALERII(!) zobaczycie nas po egzaminie.