Nauka i praca w Derry PDF Drukuj Email
Erasmus - Erasmus 2015
meeting_3
Najważniejszym celem naszego pobytu w Derry jest zdobywanie praktycznych doświadczeń zawodowych, poszerzanie wiedzy fachowej w kierunku kształcenia zawodowego, oraz komunikacja i podwyższanie umiejętności w języku angielskim. Codzienna praktyka zawodowa pozwala także na zdobywanie kompetencji organizacyjnych, społecznych, interpersonalnych. Miejsca praktyk zawodowych zostały dobrane  zgodnie z kierunkiem kształcenia. Technik eksploatacji portów i terminali odbywa praktyki w magazynach firm handlowych i usługowych, technik hotelarstwa w hotelach i restauracjach. Natomiast technik elektryk w firmach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poznajemy funkcjonowanie firm na rynku brytyjskim, ich struktury organizacyjne, zasady pracy, obowiązki pracowników, pracujemy na określonych stanowiskach wykonując czynności zawodowe, zdobywając nowe umiejętności. W miejscu pracy obowiązuje firmowy dress code. Nasze postępy oraz zaangażowanie w pracę są monitorowane przez opiekunów praktyk oraz instytucję przyjmującą. Podczas spotkań monitorujących z mentorem w Akademii omawiamy doświadczenia z miejsc odbywania praktyk. Opinie i sugestie wyrażamy również w badaniach ankietowych. Zdobywamy dodatkowo wyodrębnione kwalifikacje w ramach europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Sposób wypełniania obowiązków, zaangażowanie oraz umiejętności podlegają ocenie na koniec odbywania praktyk.
Wieczorem mamy czas na relaks, tym razem byliśmy na basenie. Zapraszamy do GALERII(!)