Egzamin Trinity College London zdany PDF Drukuj Email
Erasmus - Erasmus 2015
meeting_3
Wszyscy uczestnicy programu Erasmus+ zdali sesję egzaminacyjną przeprowadzoną przez Trinity College London w Notrh West Academy. Trinity College London jest jednym z największych egzaminatorów w zakresie języka angielskiego na świecie. Organizuje i przeprowadza egzaminy ustne z języka angielskiego na 12 poziomach zaawansowania. Trinity College wydaje świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego, które jest szeroko uznawane w świecie i honorowane zarówno w sektorze edukacyjnym i profesjonalnym. Egzamin miał na celu przetestowanie umiejętności porozumiewania się z osobami mówiącymi w języku angielskim. Jest sklasyfikowany pod względem stopnia opanowania języka angielskiego na 12 poziomów. Stopień 1, 2, 3 oznacza poziom wstępny, 4, 5, 6 poziom elementarny, 7, 8, 9 średniozaawansowany 10, 11, 12 zaawansowany. Egzaminator oceniał swobodę wypowiedzi i rozumienia, wymowy, dokładności wypowiedzi i zakresu używanego słownictwa oraz gramatyki i strategii komunikacji językowej. Każdy zdający rozmawiał z egzaminatorem z Trinity College London. Po przywitaniu, formach grzecznościowych i zbudowaniu odpowiedniej, przyjaznej atmosfery zdający przedstawiał zadanie odpowiednie dla danego stopnia. Celem zadania było zbudowanie pełnego dialogu między zdającym a egzaminatorem. Każdy ze stopni egzaminu ma ściśle określone wymagania, rosnące wraz z kolejnymi poziomami zaawansowania.
Egzaminator oceniał w 5- punktowej skali od A  do E.
A - oznacza znakomite spełnienie wymaganego kryterium
B - oznacza dobre spełnienie wymaganego kryterium
C - oznacza zadawalające spełnienie wymaganego kryterium
D - oznacza prawie zadawalające spełnienie wymaganego kryterium
E - oznacza wynik nie zadawalający.
Gratulujemy! GALERIA(!) - wkrótce...