Podsumowanie rezultatów projektu Erasmus+
Erasmus - Erasmus 2016
Irlandia4 3811 stycznia 2017 r. przedstawiciele uczestników projektu Erasmus+, który umożliwił odbycie miesięcznych praktyk zawodowych w Irlandii Północnej, zaprezentowali jego rezultaty. Efekty projektu ERASMUS+ upowszechniono nie tylko na poziomie szkoły, ale również miasta i powiatu. Gościem szczególnym spotkania była dyrektor marketingowy North West Academy Francesca Giacomini. Ponadto gościli przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz innych szkół. Prezentacja obejmowała wszystkie etapy realizacji projektu od momentu rekrutacji: przygotowanie, wyjazd, aspekt poznawczy, kulturowy adaptację w nowym środowisku, naukę, pracę, integrację. Uczestnicy pokazali swój potencjał, który może być w przyszłości wykorzystany w środowisku lokalnym czy regionie. Udział w programie zaowocował w rezultaty na poziomie podwyższenia umiejętności i zdobycia doświadczeń zawodowych w trzech kierunkach technik elektryk, eksploatacji portów i terminali oraz hotelarstwa. Zwiększył się poziom motywacji do nauki języka angielskiego i samodoskonalenia. Nie do przecenienia są kompetencje kulturowe w zakresie poznania historii miasta Derry i Irlandii Północnej, akceptacji, tolerancji i otwartości na odmienność kulturową. Uczestnicy podkreślali również wzrost samodzielności, samooceny, odpowiedzialności za wykonywane zadania, przełamanie bariery językowej. Oto kilka ich opinii: „Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu, poprawiłam swoje umiejętności językowe.”, „Wyjazd był wspaniałym przeżyciem, naprawdę wiele mnie nauczył i pozwolił na uzyskanie nowych doświadczeń, które z pewnością będą mi służyły w dalszym kształceniu się oraz życiu. Przez możliwość wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ wiem, że człowiek uczy się przez całe życie i nie można spocząć na laurach.” Umiejętności językowe zostały potwierdzone certyfikatami międzynarodowymi Trinity College London i North West Academy. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, osobistych, społecznych oraz kulturowych jest Europass Mobilność. Prezentowane rezultaty są spójne z ideą programu Erasmus+, który zmienia życie i otwiera umysły. Dodatkowo uczestnicy przygotowali piękny album, słownik pojęć branżowych angielsko-polski dla trzech kierunków kształcenia i tablicę promującą mobilność edukacyjną. Szkoła wzmocniła współpracę z partnerem zagranicznym. Jej owoce mają wpływ na stwarzanie uczniom możliwości i narzędzi ułatwiających wejście na rynek pracy. Poprzez dobrą znajomość języków obcych kształtuje się człowieka myślącego w kategoriach Europy i świata.
 
Ostatnie dni w Derry… czas na podsumowanie
Erasmus - Erasmus 2016
Graduation00411 listopada w Nort West Academy po egzaminie Trinity odbyło się uroczyste zakończenie. Uczestnicy programu ERASMUS+ otrzymali pierwsze certyfikaty potwierdzające odbycie stażu i umiejętności językowe. Udział w programie Erasmus+ niewątpliwie wpłynie na nasz rozwój osobisty i zawodowy. Pobyt w Derry, był niezwykle cennym doświadczeniem. Poznaliśmy środowisko zawodowe i zasady pracy. Podczas praktyk zdobyliśmy doświadczenia praktyczne, nowe umiejętności, które będą potwierdzone certyfikatami Europass Mobilność oraz Trinity College London. Rozszerzyliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, nawiązaliśmy nowe kontakty. Mogliśmy doskonalić kompetencje społeczne, międzykulturowe, organizacyjne i współpracę w zespole. Nasi pracodawcy wysoko ocenili nasze zaangażowanie w pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków i adaptację w nowym środowisku. Potwierdzili także umiejętności związane z uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji, które zostały wyodrębnione w ramach ecvet. Nawiązaliśmy serdeczne relacje z rodzinami, u których mieszkaliśmy. Nauczyliśmy się jak być otwartym na inną kulturę, obyczaje i mentalność. Zobaczyliśmy najbardziej urokliwe miejsca Irlandii Północnej. Opuściliśmy Derry będąc świadomi konieczności rozwijania i dalszego doskonalenia naszych umiejętności zawodowych i osobowości. Serdecznie dziękujemy North West Academy, mentorom za przyjęcie i organizację praktyk zawodowych oraz interesujący program kulturowy podczas naszego pobytu. Zapraszamy do GALERII(!) - Irlandia11
 
Egzamin Trinity College London
Erasmus - Erasmus 2016
Monitoring002Wszyscy uczestnicy drugiej grupy programu Erasmus+ zdali egzamin przeprowadzony przez Trinity College London w Notrh West Academy. Możemy pochwalić się świadectwem Trinity College London jednego z największych egzaminatorów w zakresie języka angielskiego na świecie. Trinity organizuje i przeprowadza egzaminy ustne z języka angielskiego na 12 poziomach zaawansowania. Egzamin miał na celu przetestowanie umiejętności porozumiewania się z osobami mówiącymi w języku angielskim. Jest sklasyfikowany pod względem stopnia opanowania języka angielskiego na 12 poziomów. Stopień 1,2,3 oznacza poziom wstępny, 4,5,6 poziom elementarny, 7,8,9 średnio zaawansowany 10,11,12 zaawansowany. Każdy zdający rozmawiał z egzaminatorem z Trinity College London. Po przywitaniu, zastosowaniu form grzecznościowych i zbudowaniu odpowiedniej, przyjaznej atmosfery zdający prezentował zadanie odpowiednie dla danego stopnia. Celem zadania było zbudowanie pełnego dialogu między zdającym a egzaminatorem. Każdy ze stopni egzaminu ma ściśle określone wymagania, rosnące wraz z kolejnymi poziomami zaawansowania. Egzaminator ocenia komunikatywność, wymowę, zastosowanie i precyzję wypowiedzi. w 5- punktowej skali od A do E, gdzie: A - oznacza znakomite spełnienie wymaganego kryterium, B - dobre spełnienie, C - zadawalające spełnienie, D - prawie zadawalające spełnienie wymaganego kryterium, natomiast E - oznacza wynik nie zadawalający. Trinity College wydaje świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego, które jest szeroko uznawane w świecie i honorowane zarówno w sektorze edukacyjnym i profesjonalnym. Gratulujemy.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>